Đá tự nhiên tấm lớn (SLab 15)

Mô tả

Đá tự nhiên Bordeaux river

Loại đá: Granite

Xuất xứ: Brazil