Đá tự nhiên tấm lớn (SLab 17)

Mô tả

Đá tự nhiên Mango gold

Loại đá: Granite

Xuất xứ: Brazil