Đá tự nhiên tấm lớn (SLab 18)

Mô tả

Đá tự nhiên Volakas (2)

Loại đá: Marble

Xuất xứ: Hy Lạp