Đá tự nhiên tấm lớn (SLab 19)

Mô tả

Đá tự nhiên Volakas

Loại đá: Marble

Xuất xứ: Hy Lạp