Công trình Tùng Chi – Vĩnh Phúc

Diện tích

Loại đá

Mặt sàn

Tổng trị giá