Thông tin dự án

Tên công trình:   JW MARRIOTT HÀ NỘI
Địa chỉ:   Hà Nội
Diện tích: 450,000 m2
Năm:   2014
Tổng trị giá: $250.000

Mô tả

Mô tả thông tin dự án