Loại đá: Đá tự nhiên Marble Vàng dăm kết

Xuất xứ: Thanh Hóa