Loại đá: Đá tự nhiên Granite Alaska  White

Xuất xứ: Bzazil