Loại đá: Đá tự nhiên Granite camel Brown

Xuất xứ: Ấn Độ