Mặt tiền:

Loại đá: Đá tự nhiên Travertine

Xuất xứ: Italy

Cầu thang:

Loại đá: Đá tự nhiên White ice

Xuất xứ: Brazil