shereton-nha-trang-15

Thông tin dự án

Tên dự án:   SHERETON NHA TRANG
Địa chỉ:   Nha Trang
Diện tích: 650,000 m2
Năm:   2014
Tổng trị giá: $850.000

Mô tả

Mô tả thông tin dự án